Wednesday, March 8, 2017

काही शेर

माझ्या संग्रहातले काही शेर/एक मतला इ. :
++
मी माझ्या या हातांनी पेटवले ज्या वस्त्यांना
आलीत पुन्हा भेटाया त्या विस्मरणांची नावे
तृष्णेच्या काठावरती पडलेत सडे रक्ताचे
मी मोजत बसलो आहे व्याकुळ हरणांची नावे
++
नकोसे तुला आज जे वाटते
उद्या तेच सारे मिरवशील तू
बदलतात येथे जशा तारखा
बदलतात सारे बदलशील तू
++
असेल बसुनी तशीच ती पोरगी उदास
गतकाळाची उचकुन सगळी खोकी काढ
++
पाण्यासाठी भांडत होत्या काही बाया
भेदरलेली पोरे दुरुनी पहात होती
++
किती गोंधळ उडला
पान पडले पाण्यात
++
कसे सांगू तुला मी स्थान माझे
कथेच्या शेवटाचे पान माझे
++
तू नको सांगू मला काही कृपाळा
मी कुठे चुकलो मला ठाऊक आहे...
++
अनंत ढवळे
सगळे शेर २००३- २००५ ह्या कालखंडातले आहेत

No comments:

1

डेपणात रंग गवसले किती-तरी थोडे उजाडताच हरवले किती-तरी संदर्भहीन होत चाललेत चेहरे येतो विचार लोळ निववले किती-तरी रेंगाळलो जराच खिन्नते...