Friday, June 26, 2015

काफले

काफले  दूरवर निघाले जी
जीव धुकधूक होइ हाले जी

गूज दुनियेसमोर आले जी
काय वाऱ्यासवे उडाले जी

आप जर राहिलास तू मागे
काय म्हणतोस काय झाले जी

काय दुरगत तुझ्या इराद्यांची
उन येताच वाफ झाले जी

बोलिजे काय आपली गाथा
मोठमोठे कवी बुडाले जी

अनंत ढवळे 

Saturday, June 20, 2015

शर्यत

फेसबुकवरचा गझल गदारोळ उबग आणणारा आहे . गटबाजी, बोगस प्रतिक्रिया, इलमबाजी  इ.ना तिथे प्रचंडच उधान आलेलं आहे . त्यात गंमत ही, की आपली इच्छा असो अथवा नसो , आपण ह्या सगळ्याचा भाग बनत जातो. ह्या सगळ्यावर तिथे राहून टीका करण्यापेक्षा तिथे काही दिवस न जाणंच सेंसीबल आहे असं वाटून मी माझं फेस्बुक खातं सध्या बंद केलं आहे. . गंभीर लेखनासाठी लागणारी शांतता आणि स्थिरता ह्या सोशल माध्यमांमुळे हरवते असा माझा समज होत चालला आहे .

नेहमीच म्हणतो मी नाही तुमच्यामधला पण
तुमची शर्यत पाहत असतो खूपच गमतीने

अनंत ढवळे

Monday, June 8, 2015

काही शेर

काही शेर :

मी लिहेन , वाहतील वारे*
ह्या उप्पर अभिलाषा नाही

जमलेही असते लोकांशी
मी प्रयत्न पण केला नाही

जमीन माझी , माझी भाषा
काळ अरे पण माझा नाही

इथवर आलो, हे ही ठीकच
हा प्रवासही सोपा नाही...


अनंत ढवळे

* मी लिहिल्याने वारे वाहतील अशी दर्पोक्ती नसून , वाहणे हा जसा वाऱ्याचा स्वभाव  , तसा लिहिणे हा माझा स्वभाव, तितक्याच सहजतेने मी लिहीत जाईल; ह्या गोष्टीमागे इतर कुठलाही हेतू नाही असा अऱ्थ अपेक्षित  

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा पिढ्यांचा निरर्थक इत...