Sunday, November 29, 2015

गझल

एक गझल, सध्याचे अनियंत्रित जीवन, माध्यमांद्वारे होणार ब्रेनवॉशिंग इ. इ. :

-

हे इथेतिथेचे चिंतन माझे नाही
माझे जगणेही माझे जगणे नाही

मी उसने ऐकत बोलत वागत असतो
बोलतोय मी जे माझे म्हणणे नाही

गेलीत पुढुन दृष्ये मोहक अलबेली
पण वेग असा की बघणे जमले नाही

इच्छेचा आलम पसरत जातो येथे
हा मार्ग असा की येथे थकणे नाही

बव्हंशी गोष्टी पडद्यामागे दडल्या
मी उगाच म्हणतो आहे, होते, नाही..


अनंत ढवळे


गझल

वाट बघत बसलेत जगाचे मंच हजार
मी किमया हरवत जाणारा किमयागार

दृष्य असे जे बदलत जाते सतत पुढ्यात
मी उगाच जोडू बघतो तारेला तार

दु:ख जसे अव्यक्त तसे आयुष्य महान
हे आदिम निर्वंश तसे ते अपरंपार

बिंदूचा समुद्र होण्याचे काय बखान
आरपार पसरून राहिलेला विस्तार

जन्म कुणाचा जगतो आपण क्षणाक्षणात
मनामधे कुठल्या दु:खाची संततधार..


अनंत ढवळे

(चौथ्या शेरात काहीसा बदल केला आहे )

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...