Sunday, November 29, 2015

गझल

एक गझल, सध्याचे अनियंत्रित जीवन, माध्यमांद्वारे होणार ब्रेनवॉशिंग इ. इ. :

-

हे इथेतिथेचे चिंतन माझे नाही
माझे जगणेही माझे जगणे नाही

मी उसने ऐकत बोलत वागत असतो
बोलतोय मी जे माझे म्हणणे नाही

गेलीत पुढुन दृष्ये मोहक अलबेली
पण वेग असा की बघणे जमले नाही

इच्छेचा आलम पसरत जातो येथे
हा मार्ग असा की येथे थकणे नाही

बव्हंशी गोष्टी पडद्यामागे दडल्या
मी उगाच म्हणतो आहे, होते, नाही..


अनंत ढवळे


No comments:

जुने शेर रिपोस्ट #१

खूप दूरवर आलो आपण असे वाटते वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी तुला समजलो, कुठे समजली तुझी सहजता.. ...