Tuesday, May 28, 2013

बेटावरच्या कविता

बेटावरच्या कविता
१.
हे मिस्टर
यू लुक लॉस्ट
दोन इंग्रजी पोरं मला म्हणाली
मी विचारात पडलो
बहुतेक आपलं हरवलेपण
आजकाल चेहर्‍यावरही दिसून येऊ लागलंय
२.
डू यू गो टू द युनी ऑर समथिंग
मी तिला विचारलं  
नथिंग ऑफ दोज सॉर्टसआय हॅव  बेबी  
ती म्हणाली
गिव द लेडी वॉटेवर शी वाँटस
मी बार टेंडरला म्हणालो.
३.
हे देशी लोक स्वतःला आजकाल देशी समजत नाहीत
इनिट मेट वगैरे म्हणतात
खणाणा पाउंड्स मोजतात
पुण्या- मुंबईकडं घरं विकत घेतात
वेदर बिदर च्या गप्पा मारतात
कडाक्याच्या थंडीत
नाताळाच्या सेलमधल्या
सगळ्यात स्वस्त वस्तू हडपण्यासाठी
सकाळी चार वाजेपासून
दुकानांबाहेर रांगा लावून उभे राहतात
अधून-मधून
माणसाला आयुष्यात कुठं थांबायचं
हे कळाल पाहिजे
असंही म्हणतात
- अनंत ढवळे

Sunday, February 24, 2013

तारेने जोडलेली गर्दी

मी मला जे वाटतं ते कधी करतच नाही

एक गर्दी माझ्याकडून आपली कामं करून घेत असते
एका तारेन जोडलेली ही गर्दी
माझ्यासोबत चालत राहते रात्रंदिवस
माझा रंग या गर्दीचाच रंग आहे
मी या गर्दीच्याच भाषेत बोलत असतो
ही गर्दी माझ्या घरात-
माझ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये
येऊन शिरली आहे

ही गर्दी मला वाहावत नेत असते
उंची शहरांच्या वैभवशाली रस्त्यांमधून
बहुमजली दुकानांमधून
माझ्यासभोवती वस्तूंचे एक जाळं पसरून पडलेले आहे
या वस्तू माझ्या आहेत की नाहीत
हे मला माहीत नाही
किंवा हे की या वस्तू नक्की कशासाठी आहेत

ही गर्दीच ठरवत असते माझ्या वेळा
माझी जगण्याची पध्दत
माझं जीवन
या गर्दीसाठी एक मनोरंजन आहे
ही गर्दी बघत असते माझ्या प्रतिमा
ऐकत असते माझा आवाज
न्याहाळत असते
माझी प्रत्येक हालचाल

इथून तिथवर पसरलेली ही अफाट गर्दी
एका तारेने जोडलेली ही भयंकर वेगवान गर्दी;
ही गर्दी माझ्याकडून आपली कामं करून घेत असते
मी मला जे वाटतं ते कधी करतच नाही…..
अनंत ढवळे

(02/2013 Milton Keynes)

Tuesday, January 1, 2013

सहा शब्दांच्या कथा

सहा शब्दांच्या कथा :
-------
१.

 फोटोची चौकट रिकामी पडलीए अनेक वर्षांपासून.

 २.

 हजार व्हायोलिन्स एका स्वरात रडल्या तेंव्हा.

 ३.

 भाडं, लाईटबिल, किराणा, पेट्रोल, बँकेचा हप्ता.


 ४.

 म्हातारी नंतर म्हातार्‍याची आबाळ होणारच होती.

 ५

 आता संबंध संपलेत, पण जीव तुटतोचना.


--------
 लेखक : अनंत ढवळे

 -----

 ( थोडा बॅकग्राऊंड - इंग्रजी लेखज हेमिंग्वेने हाताळलेला साहित्यप्रकार. अत्यंत कमी शब्दांमध्ये कविता आणि नाट्यमयता यांच्या मिश्रणातून एक संपुर्ण कथानक उभे राहाते )

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...