Saturday, December 26, 2015

हायकू

हायकूचा पाच सात पाच सिलाबल्सचा फॉर्म मला मराठीसाठी तितका उपयुक्त वाटत नाही. मी मुक्त हायकू लिहिले आहेत, खालील स्थळावर ते वाचता येतीलः


http://marathihaiku.blogspot.in/

काही निहोंगो( जापानी) हायकूंचे अनुवाददेखील केलेले आहेत, ते ही इथे बघता येतील.

गझल

समजांची खोळ गळुन पडणारी
ओळख एकेक खरी पटणारी

एखाद्या वेडाची जात अशी
रक्तातुन शीळ जशी घुमणारी

जन्माचा डोंब उठत जाणारा
इच्छांची भूक सतत जळणारी

कोणाच्या येण्याची आस तिला
एकाकी वाट कुणी बघणारी

रणरणते आज आपले जीवन
माध्यान्ही धूळ जशी उठणारी..

अनंत ढवळे

Tuesday, December 15, 2015

रेखेची वाहाणी

रेखेची वाहाणी
॰॰॰॰

हे म्हणणं
की आपण चाललोच नाही
अफाट समुद्राच्या लाटांवरून

किंवा हे
की लगडू आलेत डहाळ्यांवर
नवे हंगाम

सुटलेच नाहीत खोलवर रुतून
बसलेले प्रश्न
की
पडल्याच नाहीत विवंचना
रस्तोरस्ती पसरलेल्या


अजब द्वंद्वात अडकून पडलेली
आजची रात्र
वाहात जाते आहे
रेषेरेषेतून
अमर्याद

--

 अनंत ढवळे


स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...