Saturday, November 4, 2017

तर्‍हा

आपण तेंव्हा नादान होतो आणि तो काळही अवघड होता

बरेचदा मूर्खपणातून आलेली
बेफिकिरी हावी होत असायची
आणि
शिकारी जसे नेम धरून टिपत असतात शिकार
तशी आपली शिकार झालेली असायची
बहुतेक पातळ्यांवरून  


पण
ही बेतल्लख नादानी
शोभून दिसत असावी त्या दिवसांमध्ये    
आणि प्रसिद्ध ठरून गेलेली असावी
ठोकर मारून बेदरकार निघून जाण्याची;
परत मागे न बघण्याची तर्‍हा


--


अनंत ढवळे

Saturday, October 28, 2017

परत


अल्लड वयातली
दिवस वर येईतो
प्रिय झोप

उन्हाच्या दोरीवर गाठ
तिरीप
गजांतून पडलेली

आणि
वर निघालीत
यंदाच्या मोसमात
मुळे

पुढे सरकलेत गाडे
प्रतिगमन
म्हणता-म्हणता

जगण्याचा धबडगा
झोतातून
उगमाकडे
परततो आहे
--
अनंत ढवळे

Tuesday, October 24, 2017

समकालीन गझल अनियतकालिकाचे अंक

समकालीन गझल अनियतकालिकाचे अंक इथे उपलब्ध आहेत :


पहिला अंक :

http://home.iitk.ac.in/~chavan/samakalin%20gazal_first%20issue%20-%20main_final_3.pdf


दुसरा अंक :

http://home.iitk.ac.in/~chavan/samakalin%20gazal_second%20issue_final.pdf
Tuesday, October 17, 2017

ट्रेन


लोक कधीचे तयार बसून आहेत
सामान-सुमान बांधून
इथून पळ काढण्यासाठी


ट्रेन नेहमीप्रमाणे आजदेखील
दोन तास लेट आहे


-
अनंत ढवळे

Saturday, October 14, 2017

थोडी गंमत

माझा गझल संग्रह २००६ च्या सुरूवातीला आला. ह्यात स्वरयमकाच्या गझल भरपूर होत्या. तेंव्हा " ह्यात अनेक प्रयोग आहेत " " सौती काफियाच्या सुंदर गझला" ह्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्यावेळी माझ्या मतांचा कार्यशाळांमधून, जालावरून, संमेलनातून प्रचंड विरोध झाला. अनेकांशी वाद झाले. आता नव्या पिढीने स्वरयमक इतका सहजगत्या स्वीकारला आहे की तो मराठीत चालतो की नाही अशी चर्चा करण्यास फारशी जागा उरलेली दिसत नाही. नवी जाणीव येताना नव्या गोष्टी घेऊन येते - त्यातलीच ही एक आहे

Friday, September 15, 2017

1

दररोज जसा की किंचित मरतो आहे...

दरखेप जशी की आणत आहे काही       
लाटांचे उठणे पडणे बघतो आहे

मी झालो बहुधा बहुतेकांचे जगणे
बहुतांची चादर बुनतो, विणतो आहे 

वैयर्थ्य आले चालत मागेमागे
मी व्यर्थपणाची खळगी भरतो आहे...


--

अनंत   ढवळे 

Sunday, September 3, 2017

गझल

स्वातंत्र्य दिवस, समाज, आपण इ.इ.-----

पुढे गेलेत जे जाणार होते
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

तसे आश्चर्य नाही यात काही
पुढे गेलेत जे जाणार होते

तसे आश्चर्य नाही यात काही
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

दिला नाहीच जर का हात कोणी
पडत जातील ते मागेच मागे

तुझी माझी कधी नसतेच सत्ता
तुझे माझे कुणी दिल्लीत नसते

लढे झालेत कोणाचे कुणाशी
तुझे माझेच पण शिरकाण झाले

अजुन अर्धेच आहे स्वप्न बहुधा
उजळले गाव, पण अर्धे उजळले

नजाते ,पण नजाते हाक माझी
तिथे ऐकायला कोणीच नसते

__
अनंत ढवळे


नोंद  :या गझलेत "किता" ( कत'आ )आहे :

तसे आश्चर्य नाही यात काही
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

दिला नाहीच जर का हात कोणी
पडत जातील ते मागेच मागे

खरेतर पाहिले तीन शेर म्हणजे एकाच  शेराचे  एक्सटेंशन आहेत

+++

अजून एक उदाहरण:

उगाचच पाहतो आहे कधीचा मी 
ढगांसोबत भटकणारी निरर्थकता

निरर्थकता तरी  पुरते मला कुठवर
पुन्हा  शोधेन मी  कुठलीतरी  तृष्णा


अनंत ढवळे


---

तर्‍हा

आपण तेंव्हा नादान होतो आणि तो काळही अवघड होता बरेचदा मूर्खपणातून आलेली बेफिकिरी हावी होत असायची आणि शिकारी जसे नेम धरून टिपत अस...