Monday, April 2, 2018

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले
निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी

तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा
पिढ्यांचा निरर्थक इतिहास  नको
काळाचे मिथकही ;
तुमच्या  व्यासंगांच्या सराईत पोतड्या
गुंडाळूनच ठेवा की गा; हे डोळ्यांपूढून आर-पार पसरलेले वाळवंट माझेच आहे
आणि त्या पलीकडचे समुद्रही

सगळे काही उठून उघडे पडण्याच्या काळात
कुठवर खेळणार आहोत आपण
हा लपछपीचा डाव ?

--- की पुरेसे पडणार नाही आहेत
हे प्रच्छन्नाच्या दारात उभे राहून
दारे उघडून देण्याचे सोस


--

अनंत ढवळे

Wednesday, February 28, 2018

1

आवर्तन बनलेले आहे शून्य जसे दुनियेच्या संघातावर वा बुद्ध उभे दिसणार्‍याची महता आहे खूपच पण पूर्ण बनत जाते आहे न दिसलेले बोल असंबद्धाची मिळकत खूब ठरो यंदा करून पाहू म्हणतो जे जमते स्वप्नामधले स्वप्न खरे नव्हते बहुधा वाटेवर उरलेले केवळ दोन ठसे जाग पुरेशी आलेली आहे आता धरून पाहू सावधतेची अपरूपे... - अनंत ढवळे

Sunday, February 11, 2018

1

वेडेपणात रंग गवसले किती-तरी
थोडे उजाडताच हरवले किती-तरी

संदर्भहीन होत चाललेत चेहरे
येतो विचार लोळ निववले किती-तरी

रेंगाळलो जराच खिन्नतेमधे तुझ्या
इतक्यात आरपार बदलले किती-तरी

चल विस्कटून टाक खेळ एकदा पुन्हा
मग लाव हे पुराण, बिनसले किती-तरी

माझ्यात थांबलेत सूर्य शेकडो जसे
माझ्यासमोर काळ धुमसले किती-तरी
-
अनंत ढवळे

Thursday, February 1, 2018

माती

माती

--

माती
अंगाखांद्यावर
हातापायांवर
मेंदूच्या खाचखळग्यांत

माती
हवेत, आभाळात, पानांपानांवर
वर्षे झाकोळून
इतिहासाचे ओझे,
हिंसा, करुणा
बांधावरची वैरे
वितुष्टे होऊन

काही एक ओळख देणारी
आणि काढून घेणारी
गोष्ट; जीवितावर पसरलेल्या 
अनुत्खनीत सत्याची 
चादर बनून

माती माती
आदिमाये
वाहत - वादळत ये
मला गिळून घे

--
 
अनंत ढवळे

2007

Sunday, January 28, 2018

गझल


वेडेपणात रंग गवसले किती-तरी
थोडे उजाडताच हरवले किती-तरी

संदर्भहीन होत  चाललेत चेहरे
येतो विचार लोळ निववले किती-तरी

रेंगाळलो जराच खिन्नतेमधे तुझ्या
इतक्यात आर पार बदलले किती-तरी

चल विस्कटून टाक  खेळ एकदा पुन्हा
मग लाव  हे पुराण,  बिनसले किती-तरी

माझ्यात थांबलेत सूर्य शेकडो जसे
माझ्यासमोर काळ धुमसले किती-तरी

--

अनंत ढवळे

Saturday, December 30, 2017

POST

सेल्फी

तुटून पडलेल्या काचांसारख्या 
इथे तिथे,
गावभर
किंवा भ्रांततेच्या

विमनस्क गुंतावळीच्या

सेल्फी
स्वत:ला शोधण्याच्या नादात
भरकटल्यासारख्या

भिंतीवर पडलेल्या

हरवल्यासारख्या

सेल्फी पसरलेल्या,
फोनभरून
अनावश्यक

-
अनंत ढवळे

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा पिढ्यांचा निरर्थक इत...