Saturday, December 9, 2017

जुने शेर रिपोस्ट #१

खूप दूरवर आलो आपण असे वाटते
वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता

आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी
तुला समजलो, कुठे समजली तुझी सहजता..


अनंत ढवळे  

जुने शेर रिपोस्ट # २


अवती भवती जंगल होते नात्यांचे पण
जगण्यासाठी एक डहाळी पुरली होती
+
काय या गावात होते आपले
पाय का मागे वळावे सारखे
+
सांगते निर्व्याज हे हसणे तुझे
आपले अस्तित्व नाही बेगडी
-
अनंत ढवळे

Tuesday, November 28, 2017

बहुतेक दिसांची धुळवड पडते मागे
मग कोण पाहतो काय राहते मागे

ही परंपरेची धूळ उडत जाणारी
चुपचाप जशी की छाया फिरते मागे

आश्चर्य, संपते बाब समजण्याआधी
बस धडपडण्याची महती उरते मागे

लिहिणारा लिहितो चालत जाणे , पण ही
जगण्याची उतरण नाहक बनते मागे

हे मूल्य चुकवणे योग्यच झाले बहुधा
निष्णात आपली वृत्ती हसते मागे 

अनंत  ढवळे
Saturday, November 4, 2017

तर्‍हा

आपण तेंव्हा नादान होतो आणि तो काळही अवघड होता

बरेचदा मूर्खपणातून आलेली
बेफिकिरी हावी होत असायची
आणि
शिकारी जसे नेम धरून टिपत असतात शिकार
तशी आपली शिकार झालेली असायची
बहुतेक पातळ्यांवरून  


पण
ही बेतल्लख नादानी
शोभून दिसत असावी त्या दिवसांमध्ये    
आणि प्रसिद्ध ठरून गेलेली असावी
ठोकर मारून बेदरकार निघून जाण्याची;
परत मागे न बघण्याची तर्‍हा


--


अनंत ढवळे

Saturday, October 28, 2017

परत


अल्लड वयातली
दिवस वर येईतो
प्रिय झोप

उन्हाच्या दोरीवर गाठ
तिरीप
गजांतून पडलेली

आणि
वर निघालीत
यंदाच्या मोसमात
मुळे

पुढे सरकलेत गाडे
प्रतिगमन
म्हणता-म्हणता

जगण्याचा धबडगा
झोतातून
उगमाकडे
परततो आहे
--
अनंत ढवळे

Tuesday, October 24, 2017

समकालीन गझल अनियतकालिकाचे अंक

समकालीन गझल अनियतकालिकाचे अंक इथे उपलब्ध आहेत :


पहिला अंक :

http://home.iitk.ac.in/~chavan/samakalin%20gazal_first%20issue%20-%20main_final_3.pdf


दुसरा अंक :

http://home.iitk.ac.in/~chavan/samakalin%20gazal_second%20issue_final.pdf
Tuesday, October 17, 2017

ट्रेन


लोक कधीचे तयार बसून आहेत
सामान-सुमान बांधून
इथून पळ काढण्यासाठी


ट्रेन नेहमीप्रमाणे आजदेखील
दोन तास लेट आहे


-
अनंत ढवळे

जुने शेर रिपोस्ट #१

खूप दूरवर आलो आपण असे वाटते वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी तुला समजलो, कुठे समजली तुझी सहजता.. ...