Saturday, December 30, 2017

POST

सेल्फी

तुटून पडलेल्या काचांसारख्या 
इथे तिथे,
गावभर
किंवा भ्रांततेच्या

विमनस्क गुंतावळीच्या

सेल्फी
स्वत:ला शोधण्याच्या नादात
भरकटल्यासारख्या

भिंतीवर पडलेल्या

हरवल्यासारख्या

सेल्फी पसरलेल्या,
फोनभरून
अनावश्यक

-
अनंत ढवळे

Thursday, December 28, 2017

1

एक जुनी गझल अष्टाक्षरीतली, माझ्या संग्रहातून

सांज रुतली नभात
कुठे थबकली रात

लख्ख विजेपरी भासे
पोर उभी पावसात

किती गोंधळ उडाला
पान पडले पाण्यात

फुटो प्रतिभेला पुन्हा
सुटो माझे अश्व सात


अनंत ढवळे

Wednesday, December 20, 2017

1


एकमेकात गुंतले थोडे
शेवटी भेद राहिले थोडे

आपले काम एवढे बहुधा
भार रस्त्यात वाहिले थोडे

खेद नाहीच फारसा याचा
जोडले व्यर्थ जोडले थोडे

खूप होते निघायच्या वेळी
शेवटी संग राहिले थोडे

भेटल्याने प्रकार हा झाला
आणखी प्रश्न वाढले थोडे

व्यर्थ ही सारखी तुझी चिंता
थोर  म्हणतात साधले थोडे

-
अनंत ढवळे

ह्या लयीत अनेक वर्षांनी   लिहिले आहे..   येथ छाया तिथे उन्हे उरली / हेच मागे उरायचे होते अशी एक जुनी गझल आहे

Saturday, December 9, 2017

जुने शेर रिपोस्ट #१

खूप दूरवर आलो आपण असे वाटते
वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता

आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी
तुला समजलो, कुठे समजली तुझी सहजता..


अनंत ढवळे  

जुने शेर रिपोस्ट # २


अवती भवती जंगल होते नात्यांचे पण
जगण्यासाठी एक डहाळी पुरली होती
+
काय या गावात होते आपले
पाय का मागे वळावे सारखे
+
सांगते निर्व्याज हे हसणे तुझे
आपले अस्तित्व नाही बेगडी
-
अनंत ढवळे

Tuesday, November 28, 2017

बहुतेक दिसांची धुळवड पडते मागे
मग कोण पाहतो काय राहते मागे

ही परंपरेची धूळ उडत जाणारी
चुपचाप जशी की छाया फिरते मागे

आश्चर्य, संपते बाब समजण्याआधी
बस धडपडण्याची महती उरते मागे

लिहिणारा लिहितो चालत जाणे , पण ही
जगण्याची उतरण नाहक बनते मागे

हे मूल्य चुकवणे योग्यच झाले बहुधा
निष्णात आपली वृत्ती हसते मागे 

अनंत  ढवळे
POST