Tuesday, October 17, 2017

ट्रेन


लोक कधीचे तयार बसून आहेत
सामान-सुमान बांधून
इथून पळ काढण्यासाठी


ट्रेन नेहमीप्रमाणे आजदेखील
दोन तास लेट आहे


-
अनंत ढवळे

Saturday, October 14, 2017

थोडी गंमत

माझा गझल संग्रह २००६ च्या सुरूवातीला आला. ह्यात स्वरयमकाच्या गझल भरपूर होत्या. तेंव्हा " ह्यात अनेक प्रयोग आहेत " " सौती काफियाच्या सुंदर गझला" ह्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्यावेळी माझ्या मतांचा कार्यशाळांमधून, जालावरून, संमेलनातून प्रचंड विरोध झाला. अनेकांशी वाद झाले. आता नव्या पिढीने स्वरयमक इतका सहजगत्या स्वीकारला आहे की तो मराठीत चालतो की नाही अशी चर्चा करण्यास फारशी जागा उरलेली दिसत नाही. नवी जाणीव येताना नव्या गोष्टी घेऊन येते - त्यातलीच ही एक आहे

Friday, September 15, 2017

1

दररोज जसा की किंचित मरतो आहे...

दरखेप जशी की आणत आहे काही       
लाटांचे उठणे पडणे बघतो आहे

मी झालो बहुधा बहुतेकांचे जगणे
बहुतांची चादर बुनतो, विणतो आहे 

वैयर्थ्य आले चालत मागेमागे
मी व्यर्थपणाची खळगी भरतो आहे...


--

अनंत   ढवळे 

Sunday, September 3, 2017

गझल

स्वातंत्र्य दिवस, समाज, आपण इ.इ.-----

पुढे गेलेत जे जाणार होते
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

तसे आश्चर्य नाही यात काही
पुढे गेलेत जे जाणार होते

तसे आश्चर्य नाही यात काही
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

दिला नाहीच जर का हात कोणी
पडत जातील ते मागेच मागे

तुझी माझी कधी नसतेच सत्ता
तुझे माझे कुणी दिल्लीत नसते

लढे झालेत कोणाचे कुणाशी
तुझे माझेच पण शिरकाण झाले

अजुन अर्धेच आहे स्वप्न बहुधा
उजळले गाव, पण अर्धे उजळले

नजाते ,पण नजाते हाक माझी
तिथे ऐकायला कोणीच नसते

__
अनंत ढवळे


नोंद  :या गझलेत "किता" ( कत'आ )आहे :

तसे आश्चर्य नाही यात काही
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

दिला नाहीच जर का हात कोणी
पडत जातील ते मागेच मागे

खरेतर पाहिले तीन शेर म्हणजे एकाच  शेराचे  एक्सटेंशन आहेत

+++

अजून एक उदाहरण:

उगाचच पाहतो आहे कधीचा मी 
ढगांसोबत भटकणारी निरर्थकता

निरर्थकता तरी  पुरते मला कुठवर
पुन्हा  शोधेन मी  कुठलीतरी  तृष्णा


अनंत ढवळे


---

Saturday, August 19, 2017

माझ्यासमोर एक खिडकी आहे

माझ्यासमोर एक खिडकी आहे
पलीकडे बाग
बागेत झाडे
निश्चल  उभी

काल रात्री बहुतेक पाऊस पडून गेलेला आहे
कौलांवरून निथळूनही गेलेला

खिडकीच्या पटांमधून
उतरून आले आहेत
सावल्यांचे  सम्यक  गुच्छ
उजेडाच्या काही
पारमिता

दूरवर उभे निळसर हिरवे डोंगर
त्यातून वाहत जाणारे
बिलोरी ओघळ
भगव्या- तपकीरी
पाऊलवाटा

अद्याप मी
सरावलेलो नाही
बदलत्या मौसमांना
चहुवार पसरलेल्या
सावकाश रंगसंगतीला

संदेह आणि सरळतेच्या
मधल्या पट्ट्यामध्ये
मी उभा आहे
कधीचा
सहभागी असून नसल्यासारखा

एवढ्यात आलेल नाही
कुठल्याही पत्राच  उत्तर
किंवा
पाठवल गेलच नाहीए
टपाल
पण म्हणून अडकून पडलेलेही नाहीत
संदेह किंवा सरळता


एवढ्यात , बाहेर
दिवसाची  खुडबुड  सुरू होते आहे
पंचवीस घोडे जुंपलेली  गाडी
भरधाव भरण्यासाठी
टाच लावून  तयार आहे.
--


अनंत ढवळे

दीर्घकविता - अजून लेखन सुरु आहे 

Saturday, August 12, 2017

गझल

स्वातंत्र्य दिवस, समाज, आपण इ.इ.
------पुढे गेलेत जे जाणार होते
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

तसे आश्चर्य नाही यात काही
पुढे गेलेत जे जाणार होते

तसे आश्चर्य नाही यात काही
कुढत बसलेत जे उरलेत मागे

दिला नाहीच जर का हात कोणी
पडत जातील ते मागेच मागे

तुझी माझी कधी नसतेच सत्ता
तुझे माझे कुणी दिल्लीत नसते

लढे झालेत कोणाचे कुणाशी
तुझे माझेच पण शिरकाण झाले

अजुन अर्धेच आहे स्वप्न बहुधा
उजळले गाव, पण अर्धे उजळले

नजाते ,पण नजाते हाक माझी
तिथे ऐकायला कोणीच नसते


__


अनंत ढवळे


Sunday, July 30, 2017

गझल

रात्र, खिडकी आणि हे डोकावणे
मी, डिसेंबर आणि पारा गोठणे

स्तब्ध रात्रीचा प्रहर, डोक्यामधे
हरवलेले चेहरे आकारणे

आठवत बसणे तुझे गोष्टी जुन्या
मी उगाचच मग तुला समजावणे

लवकरच होईल जागे हे शहर
चल पुरे झाले तुझे रेंगाळणे

थबकली रस्त्यात भीतीने मुले
त्यात गाड्यांचे सतत गुरकावणे

पडत जातो दिवसरात्रींचा रतीब*
सूत वृद्धाने जसे की कातणे

--

अनंत ढवळे


* रतीब मध्ये एक अतिरिक्त लघु आहे. शेराच्या मोहात पडल्याने बदल केलेला नाही. उर्दू / हिंदी दोन्हीकडे अशी मात्रा पडण्याची उदाहरणे सापडतात.

ट्रेन

लोक कधीचे तयार बसून आहेत सामान-सुमान बांधून इथून पळ काढण्यासाठी ट्रेन नेहमीप्रमाणे आजदेखील दोन तास लेट आहे - अनंत ढवळे ...