Tuesday, June 5, 2018

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...Sunday, May 20, 2018

1

चल बेट बनू या महासागरामधले
एरवी अर्थ सापडणे शक्यच नाही

अनंत ढवळे

Wednesday, April 25, 2018

2

लोक होते हुशार, म्हणणारे
स्वर्ण नाहीच हे चमकणारे

घोष चालू तुझा समष्टीचा
द्वैत माझ्या समोर झुलणारे

अनंत ढवळे

Monday, April 2, 2018

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले
निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी

तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा
पिढ्यांचा निरर्थक इतिहास  नको
काळाचे मिथकही ;
तुमच्या  व्यासंगांच्या सराईत पोतड्या
गुंडाळूनच ठेवा की गा; हे डोळ्यांपूढून आर-पार पसरलेले वाळवंट माझेच आहे
आणि त्या पलीकडचे समुद्रही

सगळे काही उठून उघडे पडण्याच्या काळात
कुठवर खेळणार आहोत आपण
हा लपछपीचा डाव ?

--- की पुरेसे पडणार नाही आहेत
हे प्रच्छन्नाच्या दारात उभे राहून
दारे उघडून देण्याचे सोस


--

अनंत ढवळे

Wednesday, February 28, 2018

1

आवर्तन बनलेले आहे शून्य जसे दुनियेच्या संघातावर वा बुद्ध उभे दिसणार्‍याची महता आहे खूपच पण पूर्ण बनत जाते आहे न दिसलेले बोल असंबद्धाची मिळकत खूब ठरो यंदा करून पाहू म्हणतो जे जमते स्वप्नामधले स्वप्न खरे नव्हते बहुधा वाटेवर उरलेले केवळ दोन ठसे जाग पुरेशी आलेली आहे आता धरून पाहू सावधतेची अपरूपे... - अनंत ढवळे

Sunday, February 11, 2018

1

वेडेपणात रंग गवसले किती-तरी
थोडे उजाडताच हरवले किती-तरी

संदर्भहीन होत चाललेत चेहरे
येतो विचार लोळ निववले किती-तरी

रेंगाळलो जराच खिन्नतेमधे तुझ्या
इतक्यात आरपार बदलले किती-तरी

चल विस्कटून टाक खेळ एकदा पुन्हा
मग लाव हे पुराण, बिनसले किती-तरी

माझ्यात थांबलेत सूर्य शेकडो जसे
माझ्यासमोर काळ धुमसले किती-तरी
-
अनंत ढवळे

Thursday, February 1, 2018

माती

माती

--

माती
अंगाखांद्यावर
हातापायांवर
मेंदूच्या खाचखळग्यांत

माती
हवेत, आभाळात, पानांपानांवर
वर्षे झाकोळून
इतिहासाचे ओझे,
हिंसा, करुणा
बांधावरची वैरे
वितुष्टे होऊन

काही एक ओळख देणारी
आणि काढून घेणारी
गोष्ट; जीवितावर पसरलेल्या 
अनुत्खनीत सत्याची 
चादर बनून

माती माती
आदिमाये
वाहत - वादळत ये
मला गिळून घे

--
 
अनंत ढवळे

2007

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...