Thursday, January 31, 2019

1

पुन्हा उरलेच वैयर्थ्यातले दुख
किती विस्तीर्ण हे भानातले दुख

तुझे असणे न असणे, व्यक्त होणे
थबकले साचल्या पाण्यातले दुख   

उकलणे आपल्यातच आपल्याशी
किती गुंतून ह्या धंद्यातले दुख

प्रदीर्घातील रस्ते एकटयाचे
मुके सोबत दर्‍याखोर्‍यातले दुख

मिसळले आपल्या रक्तात किंवा
उभे ओथंबल्या झाडातले दुख

   -

अनंत ढवळे

Friday, January 25, 2019

तीन शेर

तुझे असणे न असणे, व्यक्त होणे
थबकले साचल्या पाण्यातले दुख

प्रदीर्घातील रस्ते एकटयाचे
मुके सोबत दर्‍याखोर्‍यातले दुख 


अनंत ढवळे

Thursday, January 17, 2019

गझल

फसवलो गेलोत आपण मान्य कर
होउ दे थोडाच झाला खेद तर

जगरहाटी चालली आहेच की
थांबला कोठे धबडगा थेंबभर

फरक इतका, भेटला रस्त्यात तू
एरवी आलेच असते हे हुनर

बोलते आहे मघापासूनचे
वावदुक मोठेच हे झाले शहर

रात्र उत्तर पावसाची झिळमिळे
स्तब्धता कोलाहलाची दूरवर

अनंत ढवळे

Friday, January 4, 2019

2रात्र उत्तर पावसाची झिळमिळे
शांतता कोलाहलाची कनकभर

--

अनंत  ढवळे

Saturday, December 29, 2018

2

दीर्घ कवितेतला खंड, लयीत वाचा :

---

दिवस गोष्टीतल्या
किमयेप्रमाणे
निघुन गेलेत मित्रा

कदाचित थांबणेही शक्य नव्हते
कदाचित काळही अनुकूल नव्हता

निबीडते आपले निर्भर सहेतुक
जसे निर्वस्त्र उन्मादी बहकणे
भटकणे हे इथे तेथे निर्रथक
जसे बेकार सूर्याचे उगवणे

किती स्वस्तावले आहेत रस्ते
असे नव्हतेच कोसळणे, न उरणे
कडेलोटातली निव्वळ खुमारी
जसे अस्तास बेफिक्रे बिलगणे

अथाहत चालले आहे उणेपण
समर्पक केवढे
पोकळ तरीही
कशाची पूर्णता उरते निरंतर
सततच्या शून्यतेच्या आड येते
कुणाचे रक्त साकळते उन्हावर
निथळते आणि ओथंबून उरते


निथळते आणि ओथंबून उरते..

--

अनंत ढवळे


1

कदाचित थांबणेही शक्य नव्हते
कदाचित काळही अनुकूल नव्हता..

अनंत ढवळे

Monday, December 17, 2018

काही शेर

ह्या न त्या संभ्रमात जाणारी
रेघटी आखण्यात जाणारी


सार समजून घ्यायचे दुष्कर
पाहण्या पाहण्यात जाणारी

--

ह्या न त्या संभ्रमात गेलेली असाही पाठ आहे..

-
अनंत ढवळे

1

पुन्हा उरलेच वैयर्थ्यातले दुख किती विस्तीर्ण हे भानातले दुख तुझे असणे न असणे, व्यक्त होणे थबकले साचल्या पाण्यातले दुख    उकलणे आपल्या...