Tuesday, January 1, 2013

सहा शब्दांच्या कथा

सहा शब्दांच्या कथा :
-------
१.

 फोटोची चौकट रिकामी पडलीए अनेक वर्षांपासून.

 २.

 हजार व्हायोलिन्स एका स्वरात रडल्या तेंव्हा.

 ३.

 भाडं, लाईटबिल, किराणा, पेट्रोल, बँकेचा हप्ता.


 ४.

 म्हातारी नंतर म्हातार्‍याची आबाळ होणारच होती.

 ५

 आता संबंध संपलेत, पण जीव तुटतोचना.


--------
 लेखक : अनंत ढवळे

 -----

 ( थोडा बॅकग्राऊंड - इंग्रजी लेखज हेमिंग्वेने हाताळलेला साहित्यप्रकार. अत्यंत कमी शब्दांमध्ये कविता आणि नाट्यमयता यांच्या मिश्रणातून एक संपुर्ण कथानक उभे राहाते )

जुने शेर रिपोस्ट #१

खूप दूरवर आलो आपण असे वाटते वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी तुला समजलो, कुठे समजली तुझी सहजता.. ...