Saturday, March 4, 2017

रहाटगाडी

अनेक दिवसांपासून  सुरू असलेल्या
निरर्थक बर्फवृष्टीसारखा
मी  देखील निरर्थक बनलो आहे

माझ्या मागून
प्रचंड वेगाने धावत जाते आहे
दुनियेची अव्याहत
रहाटगाडी

दुनियेला कदाचित
मी दिसत असावा
खिडकीतून
मजल-दरमजल
मागे पडत  जाणारा
एवढं  धुधाट घडत असताना
सभोवती जग कोसळून पडत असताना
खुर्चीत बसून
व्हिस्की पीत बसणारा
  
जगण्यातले प्रदीर्घ संदर्भ
आणि बाहेरच्या थंड हवेची
मी सांगड घालू बघतो आहे

आणि
विसरून गेलेले आहेत
स्थळकाळ
समुदाय
ओळखमूलक  गोष्टी

म्हणजे
मौसम बदललेत की
माझे झोपेत बरळणे वाढले आहे ?

पहाटेच्या संदिग्ध वेळात
लिहिलेली
ही गोष्ट
कुणाची आहे ?

बर्फावरून
आर पार  उमटून गेलेले पाऊल
कुणाचे आहे  ?

--

अनंत ढवळे


No comments:

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा पिढ्यांचा निरर्थक इत...