Friday, January 1, 2016

औरंगाबाद

औरंगाबाद
***
मी लौकिकार्थाने शिकलो नाही विद्यापीठात
पण अनेक दिवस घालवले आहेत
तिथल्या गर्द झाडांच्या सावलीत
बेगमपुऱ्याच्या काठावर इतिहास भक्कम
पाय रोवून उभा आहे;
मी त्याला अनेकदा जवळून पाहिलं आहे
गोगापीर आणि हनुमान टेकडीच्या उंचावरून

त्या दिवसांमध्ये मी
बहुतेक पूर्ण करीत होतो
अर्धवट सूटून गेलेल्या लेण्या
किंवा शोधत होतो
सिराजची एखादी हरवलेली गझल;या
शहराला जोडले गेलेत
कितीतरी संदर्भ आणि
अन्वय
शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे बशर नवाझ
कधीमधी रस्त्यात भटकताना भेटणारे
तुळशी परब;
बावन्न पुरे
आणि छप्पन दरवाजे

पुढे नेमाड्यांनी हिंदूमध्ये उभं केलं
हे शहर
तेंव्हा वाटलं ही कविता लिहायला
जरा उशीरच होवून गेलेला आहे..
--
अनंत ढवळे

No comments:

About Me

My photo
Born 1977. Poet and critic. Writes Poetry and fiction in Marathi, Urdu and English languages. Many poems published in reputed literary journals in all these languages, some of which include Naw Anushtubh , Kavita Ratee, Asmita Darsh , Aaj-kal ( urdu ), Saakhsat ,Kusumakar, The Open Road Review etc. Anant works as a consultant in the Information technology industry; lives in Dublin, OH with his wife and son.