Friday, January 1, 2016

औरंगाबाद

औरंगाबाद
***
मी लौकिकार्थाने शिकलो नाही विद्यापीठात
पण अनेक दिवस घालवले आहेत
तिथल्या गर्द झाडांच्या सावलीत
बेगमपुऱ्याच्या काठावर इतिहास भक्कम
पाय रोवून उभा आहे;
मी त्याला अनेकदा जवळून पाहिलं आहे
गोगापीर आणि हनुमान टेकडीच्या उंचावरून

त्या दिवसांमध्ये मी
बहुतेक पूर्ण करीत होतो
अर्धवट सूटून गेलेल्या लेण्या
किंवा शोधत होतो
सिराजची एखादी हरवलेली गझल;या
शहराला जोडले गेलेत
कितीतरी संदर्भ आणि
अन्वय
शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे बशर नवाझ
कधीमधी रस्त्यात भटकताना भेटणारे
तुळशी परब;
बावन्न पुरे
आणि छप्पन दरवाजे

पुढे नेमाड्यांनी हिंदूमध्ये उभं केलं
हे शहर
तेंव्हा वाटलं ही कविता लिहायला
जरा उशीरच होवून गेलेला आहे..
--
अनंत ढवळे

No comments:

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...