Sunday, May 17, 2015

श्रेय

श्रेय मिळाले नाही ह्याची खंत कशाला ?
वाट बनवली आपण हे ही नसे थोडके

अनंत ढवळे 

1 comment:

Vishal Rajguru said...

क्या बात

POST